Hvordan udnyttes videndeling til vækst?

Hos Ekolab sker videndeling på daglig basis på tværs af kontoret, men det er ikke en nem disciplin, og der arbejdes hele tiden på at forbedre forudsætningerne for at udnytte den akkumulerede viden internt.

af Jonas Roulund

I stort set alle virksomheder er videndeling til debat. For hvordan får man mest muligt ud af den samlede erfaring i en medarbejderstab? Og hvordan optimeres forudsætningerne for at lade viden flyde?

Der er hverken et facit eller et perfekt eksempel at tage udgangspunkt i, da alle organisationer er unikke, men hos Ekolab sker videndelingen hele tiden gennem et åbent miljø, hvor alle hjælper alle:

– Vi er ikke opdelt med mellemledere og chefer på samme måde som i større virksomheder. Vi har i stedet et åbent miljø, hvor man kan gå til sidemanden og få sparring. Man finder hurtigt ud af, hvem der ved hvad, fortæller Line Søndergaard Kristensen, der blev fastansat i Ekolab i 2019.

Der adskiller vi os nok fra større virksomheder, hvor den enkelte ingeniør ikke har kontakt med de øvrige afdelinger hele tiden. Derfor får man, som kunde, ikke bare én enkelt ingeniørs viden, når man har en konsulent ude og vurdere et projekt, men hele virksomhedens viden på området

Line Søndergaard Kristensen

Ingeniør, Ekolab

Videndeling gavner alle

Videndelingen er vigtig, fordi det er den hurtigste måde at udvikle medarbejderne på og derved skabe bedre resultater – så i sidste ende har både virksomheden og kunderne gavn af en høj grad af videndeling.

Ekolab har eksisteret i sin nuværende form siden 2012 og består i dag af 15 ansatte. Gennem tiden er der kun én enkelt medarbejder, der er stoppet, hvilket afføder en stor mængde akkumuleret viden internt, som kunderne også profiterer af:

– Ekolab er så lille og tæt en organisation, at alle deler ud af deres viden og erfaring i forhold til et projekt. Hvis man lige hører nogen stå og snakke om noget, som man selv ved en masse om, er det jo oplagt at byde ind med sin viden. Der adskiller vi os nok fra større virksomheder, hvor den enkelte ingeniør ikke har kontakt med de øvrige afdelinger hele tiden. Derfor får man, som kunde, ikke bare én enkelt ingeniørs viden, når man har en konsulent ude og vurdere et projekt, men hele virksomhedens viden på området, forklarer Line.

Hvis vi i endnu højere grad kan koble den viden, de forskellige teams sidder inde med, så styrker man jo virkelig vores samlede produkt. Men det er noget, vi er bevidste om og prøver at blive bedre til hele tiden

Malte Brøgger Kjer

Ingeniør, Ekolab

En svær disciplin

Videndelingen foregår især i Ekolabs tre små teams, der arbejder sammen om hvert sit område. En velfungerende opdeling, som dog også har sine udfordringer, ifølge nyligt ansatte Malte Brøgger Kjer:

– Videndeling er en svær disciplin for alle. Hos os består videndeling primært i, at man er teambaseret, så man er en gruppe, der bliver ved med at lave ting sammen, og derved opøver man nogle fælles kompetencer. Teams virker som en videnbank, så i de tre grupper deles meget. Der hvor vi kan blive endnu bedre, er når viden skal deles på tværs af grupperne, for det vil være en nem måde at få gavn af hinandens ressourcer. Hvis vi i endnu højere grad kan koble den viden, de forskellige teams sidder inde med, så styrker man jo virkelig vores samlede produkt. Men det er noget, vi er bevidste om og prøver at blive bedre til hele tiden, fortæller Malte, som af samme årsag netop er blevet koordinator på en række temamøder, hvor medarbejderne på skift kan melde ind og holde oplæg for hinanden om et fagligt emne.

Personligt lærer jeg af det, virksomheden får større ekspertise og kunderne får i sidste ende mere kvalificeret rådgivning

Line Søndergaard Kristensen

Ingeniør, Ekolab

Et andet tiltag, der er blevet gjort for at facilitere videndeling er ugentlige ’stå-møder’. Her samles alle medarbejdere til en runde, hvor hver enkelt giver en status på sine opgaver og får mulighed for at modtage input til mulige løsninger eller problemstillinger.

For Line har graden af videndeling internt betydet, at hun hurtigt har fundet sig til rette med nye opgaver, og hun er ikke i tvivl om, hvad delingen af erfaring betyder for de ansatte, virksomheden og kunderne:

–  Vi er generelt hurtige til at dele, det vi ved. Man kan nemt finde dem, der ved noget om et emne, og man er altid velkommen til at spørge, om man må låne et minut for at forstå en sag. Og ofte bliver det faktisk flere minutter, da samtalen er givende for begge parter. Det er noget, vi profiterer meget af. Personligt lærer jeg af det, virksomheden får større ekspertise og kunderne får i sidste ende mere kvalificeret rådgivning, forklarer hun. 

Du kan blive klogere på, hvordan Ekolabs ingeniøres forskelligheder bliver brugt som en styrke lige her