Verdens Skove

by | Dec 18, 2019 | Nyheder

I Ekolabs donationsprogram for 2019 er den danske miljøorganisation Verdens Skove hovedmodtager. Organisationens formål er at arbejde for en verden, der er rig på skove med biologisk mangfoldighed. Skovene på jorden er ikke kun en væsentlig faktor i et balanceret klima, de udgør også, i nogle områder, livsgrundlaget for oprindelige folk. Samtidig er skovene et økosystem med uendeligt varierede former for dyre og planteliv. I en globaliseret verden hvor jordklodens skove er et centralt mål for jagten på ressourcer, og derfor under voldsomt pres, har det været oplagt for Ekolab også at kaste blikket udenfor Danmarks grænser, når intentionen var at gøre verden en lille smule bedre. Ekolab er derfor blevet ’Regnskovspartner’.

Verdens Skove startede som regnskovsgruppen Nepenthes i 1983 og har således arbejdet for at bevare regnskoven i mere end 30 år. Situationen er dog den at der stadig forsvinder tropisk skov på størrelse med en fodboldbane hvert 3. sekund. Opgaven er helt central da regnskoven er vigtig for klimaet på hele jordkloden. Den producerer regn til resten af verden, binder CO2 og andre drivhusgasser og forhindrer dermed disse i at bidrage til den globale opvarmning.

Verdens Skove arbejder både nationalt og internationalt. Organisationens arbejde baserer sig i udstrakt grad på frivilligt arbejde og har aktive frivilliggrupper i de større danske byer med hovedkontor i Aarhus. Med udgangspunkt i den grundlæggende målsætning om bevarelse og bæredygtig brug af verdens skove, er strategien for indeværende 7-årsperiode, der afsluttes i 2021, at man vil arbejde for at fremme bevarelse og beskyttelse af regnskov og anden vild skovnatur med rig biodiversitet i et areal på størrelse med Danmarks 4,3 millioner hektar.

Det internationale arbejde har fokus på Sydamerika, hvor der er igangværende projekter i Bolivia, Honduras, Panama og Nicaragua. Arbejdet er kendetegnet ved et tæt samarbejde med lokale grupperinger, råd og organisationer, som både skal sikre de oprindelige folks og andre lokale skovsamfunds rettigheder; men også langsigtede, bæredygtige alternativer til kortsigtet ødelæggelse af skovens naturressourcer. FSC-certificering af lokalt skovet tømmer har været et af grebene for at sikre en bæredygtig brug af skovområder, et andet har for eksempel været udvikling af bæredygtig turisme.

Nationalt i Danmark arbejder Verdens Skove for at etablere store sammenhængende selvforvaltende skovområder med vild skovnatur. Seks grundprincipper ligger bag ideen om vild naturforvaltning, eller ’rewilding’, som praktiseres i organisationens projekt i Bjergskov i Sønderjylland. Området har et areal på 33 hektar og er fredet som overdrev. Tanken er blandt andet at naturlige processer og dynamikker skal reetableres og menneskelig påvirkning minimeres; at al produktion, forbrug og fjernelse er bandlyst; at nøglearter og store kødædere genindføres. Målet er at opnå en biologiske mangfoldighed af planter og dyr.

Verdens Skove kan støttes på flere niveauer fra et personligt medlemskab til et overkommeligt månedligt beløb til mere virksomhedsorienterede muligheder for at støtte regnskoven f. eks ved at blive regnskovsvogter eller regnskovspartner. Derudover er der selvfølgelig mulighed for større eller mindre donationer eller køb i organisationens webshop. Læs mere her.

Læs mere om tankerne bag Ekolabs donationer her.