Er det et fartkamera?

by | Feb 19, 2020 | Analyser, Energirenovering, Nyheder, Projektering

Det spørgsmål er blevet stillet flere gange, når Ekolab har været afsted med firmaets nyeste udstyr indenfor opmåling og registrering. Det imponerende apparat er dog ikke et fartkamera; men et Matterport 3D kamera, som i den grad fører screening af bygninger ind i det 21. århundrede.

 

Hvad enten det drejer sig om energirenovering, projektering eller bygherresamarbejde er udgangspunktet for mange opgaver, som Ekolab løser, en grundig registrering af de eksisterende forhold. Normalt er der to mand på opgaven, der afsættes 1-2 dage til screening/kortlægning af en gennemsnitsejendom og selv med flere års erfaring er det realistiske resultat at man får dækket 80 % af de informationer, der er brug for efterfølgende. Derudover baserer man arbejdet på gamle plantegninger, som ofte ikke er helt præcise og som ikke tager højde for eventuelle ændringer, der måtte være kommet til igennem årene. Det betyder at man ofte må tilbage til ejendommen flere gange i løbet af planlægningsprocessen for at undersøge detaljer.

 

Med Matterport 3D kameraet bliver hele kortlægnings-processen optimeret gange tusinde. Kameraet tager nemlig billeder af og opmåler alt der er synligt – også det man ikke vidste man ville have billeder af. For hver 360 graders optagelse tager kameraet 60 billeder og foretager 100.000 målinger, der danner basis for de produkter, der kommer ud af optagelserne. Et produkt er det såkaldte Dollhouse view, hvor man kan se og bevæge sig rundt i en hel ejendom i 3D format. Et andet mere traditionelt perspektiv er gulvplansperspektivet, men her har man alle detaljer med sig OG kan vælge at rette blikket mod loftet, hvis det er relevant. Disse optagelser kan omdannes til traditionelle plantegninger med mål. Endelig kan billederne sættes sammen til en virtuel tur gennem ejendommen, hvor man har mulighed for at foretage opmålinger af alle relevante elementer.

 

På en arbejdsdag flyttes kameraet op mod 600 gange for at få det nødvendige antal optagelser; det betjenes via en iPad, som bæres i en sele, som kuriøst nok er udviklet til svenske skovarbejdere. Ved hjælp af Matterport-teknologien kunne en nylig overstået screening af Samsøgade Skoles 6000 m2 klares på en arbejdsdag med 2 mand på opgaven.

 

Der er ingen tvivl om at Matterport bliver et uvurderligt værktøj i Ekolabs arbejde fremover. Det kommer til at spare både tid og transport og dermed penge i forbindelse med langt de fleste af de opgaver Ekolab løser hver dag. Samtidig giver Matterport-optagelserne et fuldstændig præcist udgangspunkt i den formidling der er nødvendige i forbindelse med løsningen af en opgave. For eksempel giver det entreprenører de bedste forudsætninger for at give præcise tilbud, når opgaver sendes i udbud. Således er ’fartkameraet’ et led i Ekolabs ambition om at levere solidt ingeniørarbejde på den mest effektive måde til vores kunder.