Diversitet styrker forretningen

Ekolabs medarbejderstab består af ingeniører og energiteknologer med forskellige uddannelser, erfaringer og personligheder. Samtidig tilstræbes over tid en balance i køn. Forskellighederne bliver en fordel, når tankemønstre udfordres, og nye perspektiver bringes i spil.

af Jonas Roulund

Ekolab tror på, at diversitet og forskellige baggrunde kan bidrage til bedre projekter. Ved at have forskellige typer på kontoret får vi flere input og tanker på hver enkelt case, hvilket giver grobund for nye idéer og muligheder.

Vi arbejder blandt andet for ligestilling i ingeniørverdenen, som traditionelt set har været mandsdomineret. Vi mener, at kønsdiversitet skaber større alsidighed i vores tilgang, og dermed bedre muligheder for at løse opgaverne på bedst mulig vis.

Astrid Fremstad Bergen blev i 2017 ansat som den første kvinde i Ekolab, og siden er flere – både praktikanter og fuldtidsansatte – kvinder fulgt med ind i virksomheden.

– Jeg tror, at det er meget sundt, at der både er mænd og kvinder på arbejdspladsen, for man kommer jo med lidt forskellige baggrunde. Men egentligt er det vigtigste bare, at der er forskel i personlighederne og i ens faglige interesser. Nogle er meget nørdede og andre er mere flyvske, nogle snakker meget, nogle snakker mindre. Hvis vi alle var ens, ville det jo blive lidt kedeligt, så det giver en god dynamik og en arbejdsplads med plads til alle. forklarer hun.

Hvis vi alle var ens, ville det jo blive lidt kedeligt, så det giver en god dynamik og en arbejdsplads med plads til alle.

Astrid Fremstad Bergen

Ekolab

Også Sara Bække, der blev ansat som nyuddannet ingeniør i 2019, ser det som en fordel med forskelligheder på arbejdspladsen:

– Jeg tænker ikke så meget over kønsbalancen i forhold til vores egen organisation. Jeg tænker mere over det, når vi er ude ved andre virksomheder, hvor jeg på tre år kun har mødt én kvindelig håndværker og én kvindelig bygherre. Der er ikke mange – slet ikke ved de udførende samarbejdspartnere, så det er lidt specielt. Men her på kontoret er vi tre kvinder nu, og der er ofte kvindelige praktikanter. Man har jo forskellige kvaliteter hver især, og ligesom det er godt at have forskellige personlighedstyper, så er det nok også godt at have en god blanding af køn, så der også kommer et feminint touch på tingene, fortæller hun.

 

Forskellige baggrunde giver flere perspektiver

Den blandede erfaring akkumuleres i Ekolab, hvor de forskellige indgangsvinkler og perspektiver på opgaverne giver bedre projekter i sidste ende:

– Vi er en lille virksomhed, men fordi vi er så specialiserede, så er vi egentlig ret store inden for vores fagområde. Hvis man tager nogle af de store virksomheder, så har de måske en afdeling med fire mand, som arbejder med energi og indeklima. Der er vi jo 15 ansatte, som kun beskæftiger sig med det. Derfor er det en fordel, at vi har lidt forskellige erfaringer og interesser. Hvis vi tager sådan en som Jonas Levisen (AP Graduate i Energiteknologi), så ved han en masse om alt muligt teknik og lys, som vi kun snuser til på min uddannelse (Diplomingeniør i bygningsdesign), og så har vi de lidt ældre ingeniører, der har arbejdet meget med beregninger gennem tiden, mens os nye kommer med noget erfaring med design, noget kreativt og ser tingene på en lidt anden måde. Så jeg føler helt klart, at det gavner os, at vi har forskellige baggrunde, der kan supplerer hinanden, fortæller Sara Bække.

Man har jo forskellige kvaliteter hver især, og ligesom det er godt at have forskellige personlighedstyper, så er det nok også godt at have en god blanding af køn, så der også kommer et feminint touch på tingene

Sara Bække

Ingeniør, Ekolab

Ved bevidst at rekruttere medarbejdere med forskellige erfaringer i bagagen skabes således grobund for gode faglige diskussioner, bedre samarbejde og stærke relationer. Samtidig er det også meget vigtigt, at medarbejderne har den rette tilgang og evner at bruge deres specialisering i helheder. Dermed kommer diversiteten i sidste ende både virksomheden og kunderne til gavn.

Læs mere om organisationens opbygning og fordele herved lige her