Vi vil ikke være store, men pissegode!

Ekolab blev for nyligt udnævnt til Gazellevirksomhed for andet år i træk. Nøglen til succesen er et stort fokus på at bevare det flade hierarki og sikre medbestemmelse, ansvar og ejerskab for hver enkelt medarbejder.

af Jonas Roulund

Ekolabs organisation har taget store skridt i høj fart siden begyndelsen i 2012. I dag består virksomheden af 15 ingeniører, og udgangspunktet for forretningen er en flad struktur:

– Det, der har været vigtigt fra starten er, at der ikke kom et traditionelt hierarki. Vi går efter så få mellemhøvdinge som muligt. I nogle organisationer er projektledelsen kun projektledere, som ikke producerer. De får ikke ”olie på fingrene”. Vi siger, at man skal være spillende træner. Det betyder, at når man er i et team, så varetager man måske projektlederrollen, men man producerer også. Det gør vi for at være agile, smidige, hurtige og driftige. Så firmaorganisationsmæssigt er vi anderledes end de fleste. Vi arbejder med den spillende træner på projektledelsesniveau, og den flade struktur på firmaniveau, forklarer indehaver Jørgen Lange.

Det, der har været vigtigt fra starten er, at der ikke kom et traditionelt hierarki. Vi går efter så få mellemhøvdinge som muligt. Vi arbejder med den spillende træner på projektledelsesniveau, og den flade struktur på firmaniveau.

Jørgen Lange

Direktør, Ekolab

Ledelsesmæssigt består virksomheden af direktøren, Jørgen Lange, mens ingeniør, Mark Slater, netop har påtaget sig en ny rolle – ikke som klassisk leder, men som en supporterende chef, der skal sørge for at sætte ting i værk i forbindelse med organisationsmæssige opgaver. Han kommer dermed fremover til at tage sig af praktiske spørgsmål og lytte til medarbejdernes behov og idéer for at skabe så gode vilkår for medarbejdernes trivsel som muligt. De er dog begge arbejdende ingeniører, der også bidrager til de daglige opgaver.

Fladt hierarki giver ejerskabsfølelse

Organisationen består i dag af tre små teams, som arbejder med hver deres projekter. Tanken med grupperne er, at de kvalitetssikrer hinandens løsninger gennem samarbejdet. Her indgår ingeniørerne på skift som projektledere, hvilket giver en større ejerskabsfølelse for hver enkelt medarbejder, ifølge Jørgen:

–  Med vores struktur får man indsigt, som man kan bruge til at få relevansfølelse, hvilket giver produktionsevne og trivsel i det daglige. I stedet for en fast rollefordeling har vi masser af uformel ledelse. Der er beslutningsprocesser, som helt naturligt går gennem dem, der har været her længst tid, og derfor skal man være ekstremt opmærksom, når man har med denne type organisation at gøre. Det kan kun foregå i en lille virksomhed med castede personer til opgaven. Alle skal kunne tage ansvar for det samlede projekt, og vi forsøger at ramme et godt miks af personligheder, holdninger og køn, hvor alle har det fælles mål at vi skal være pisse gode, fortæller Jørgen.

Jeg føler mig mere involveret og får masser af medbestemmelse. Når man kan se, at ens holdning rent faktisk betyder noget, så får man også mere lyst til at bidrage til virksomheden.

Line Søndergaard Kristensen

Ingeniør, Ekolab

En, der har mærket de positive aspekter ved det flade hierarki, er Line Søndergaard Kristensen, som blev ansat efter endt uddannelse i 2019. Hun har oplevet at få mere ansvar end mange af sine tidligere medstuderende, der er endt i større organisationer:

– Jeg føler mig mere involveret og får masser af medbestemmelse. Når man kan se, at ens holdning rent faktisk betyder noget, så får man også mere lyst til at bidrage til virksomheden. Man vender det lidt om, så man får den her ’hvad kan jeg give til virksomheden’, frem for ’hvad kan virksomheden give til mig’, fortæller hun.

Troen på metodefrihed

Tommi Haferbier kom til Ekolab i 2017 med erfaring fra to tidligere arbejdsgivere med store organisationer og mange interne arbejdsgange. En noget anden verden at færdes i:

– Jeg kom fra en super hierarkisk organisation, hvor alle beslutninger skulle igennem den øverste ledelse. Derudover skulle man hele tiden notere, hvor man var, og hvad man lavede. Det gjorde, at man druknede i bureaukrati. Jeg fik derfor en personlig assistent, som sad og tog sig af mine administrative opgaver, så jeg selv kunne tage mig af ingeniørarbejdet. Der var altså så mange interne arbejdsprocesser, at du var nødt til at ansætte en til at lave det for dig. Der blev skabt en helt parallel verden af folk, der skulle servicere ingeniørerne, fortæller Tommi, som har fundet sig bedre til rette i Ekolabs mere uformelle arbejdsprocesser:

– Jørgen har hele tiden haft en idé om at skabe en rådgivende ingeniørvirksomhed, hvor man har rigtig god trivsel og et dejligt sted at være. En tro på, at når medarbejderne trives, så laver de bedre projekter. Det betyder, at man ikke skal lægge alle mulige godkendelsesprocesser og målingsinstrumenter ned over sine ansatte – det skal man holde sig fra, siger Tommi.

I stedet for faste regler og et kodeks for, hvordan opgaver skal behandles, har Ekolabs medarbejdere en høj frihedsgrad, og det er, ifølge Tommi, en stor del af forklaringen på, at det går så godt:

– Der er ikke langt fra tanke til handling hos Ekolab, og så er vi originale. Vi gør tingene på forskellige måder, alt efter hvad der giver mest mening for kunden. I større virksomheder kan man blive ramt af et fælles kodeks for, hvordan opgaver skal udføres, og det er ikke altid tilpasset den enkelte sag. I mit tidligere job var der nogle gange mere administration i at få sagen oprettet, end der var i at udføre selve opgaven. Her har vi stor metodefrihed, og der er ikke en fast køreplan. Det gør, at vi får mere tid til at lave det der interesserer os – nemlig ingeniørarbejdet, forklarer Tommi.

Der er ikke langt fra tanke til handling hos Ekolab, og så er vi originale. Vi gør tingene på forskellige måder, alt efter hvad der giver mest mening for kunden.

Tommi Haferbier

Ingeniør, Ekolab

Med Gazellepriserne fra 2018 og 2019 i ryggen, og den lille organisation som platform kan ingeniørerne således arbejde videre mod mere bæredygtige omgivelser – både internt på kontoret og ude i verden.

Bliv klogere på virksomhedens organisation og betydningen af den flade struktur i artiklen CSR starter internt.