IUG laver ingeniørarbejde for hele verden

Da Ekolab i foråret skulle beslutte hvilke humanitære organisationer firmaet ville støtte var Ingeniører Uden Grænser et oplagt valg. Med firmaets fokus på energibesparelser, reducering af CO2-udledninger og bæredygtighed på flere niveauer i det professionelle...

Ekolab med i test af EU’s nyeste bæredygtighedstiltag

Siden nytår har Ekolab været med til at teste EU-kommissionens bud på et værktøj til fremme af bæredygtigt byggeri – Level(s). Princippet er at man efter eget ønske lader sit byggeprojekt teste på tre niveauer – og intentionen er at motivere til benchmarking og...

Storstilet europæisk udviklingsprojekt indenfor renovering.

Ekolab er én af parterne i ansøgningen om et storstilet udviklingsprojekt. Det græske non-profit forskningscenter CERTH med over 700 forskere, er en af de drivende partnere. Den danske deltagelse er foranlediget af European Green Cities. Ingeniører, forskere og...

ELFORSK-projekt om PlusEnergiOmråder er afsluttet

En helhedsorienteret tankegang hvor man samtænker energieffektivitet, forsyning og digitalisering er vejen frem, også når man ønsker energioptimering i en klynge af huse eller et mindre bolig- og bysamfund. Samtænkning danner basis for en langsigtet finansiering og...

Alternativ Komfortkøling

Ekolab har netop afsluttet projektet: Komfortkøling – Alternative metoder og løsninger, der er støttet af Elforsk. Komfortkøling tilvejebringes i dag stort set udelukkende med traditionelle kølemaskiner i form af kompressorkøling, hvor kompressoren drives af en motor,...