Er det et fartkamera?

Det spørgsmål er blevet stillet flere gange, når Ekolab har været afsted med firmaets nyeste udstyr indenfor opmåling og registrering. Det imponerende apparat er dog ikke et fartkamera; men et Matterport 3D kamera, som i den grad fører screening af bygninger ind i det...

Godt arbejdsmiljø kræver omtanke

For Ekolab betyder nye projekteringsopgaver ikke kun beregninger og plantegninger. Ekolab prioriterer et godt arbejdsmiljø hele vejen fra projekteringsfasen og til den endelige drifts- og vedligeholdelsesfase og det er ikke kun godt for de involverede parter; men...

ESCO Ringsted – anden pulje igangsat

Ringsted Kommune har for nylig underskrevet kontrakt på projektering og udførsel af pulje 2 energibesparende tiltag, med et budget på ca. 22 mio. kroner. ESCO-projektets første pulje, som blev igangsat sommeren 2018, fokuserede på optimering af varmeanlæg og...

Strålevarme på Solbjergskolen

Ekolab har projekteret tre forskellige anlæg med strålevarme på skolen i Solbjerg – endnu et element i Aarhus Kommunes energirenoveringsprojekt Aa+.   Arbejdet omfatter en udskiftning af de oprindelige uøkonomiske og udtjente luftvarmeanlæg i sportshal, idrætssal...

ESCO Ringsted – fase 2 igangsat

Ringsted Kommune har godkendt igangsættelsen af ESCO-projektets fase 2, hvor tiltag fra screeningsfasen skal projekteres og udføres. Ekolab står for projekteringen, som rådgivere for totalentreprenør Kemp & Lauritzen. I første år af fase 2 har kommunen valgt at...

Energi og indeklima i Renoveringsklasse 1

Den omfattende renovering af Ryesgade 25 i København N, som Ekolab har været en del af siden starten i 2014, er nu færdig og har blandt mange andre forbedringer også givet et meget markant fald i bygningens energiforbrug. Ekolab har stået for energirammeberegningerne...