Terrassehuset

Ekolab stod for DGNB-certificeringen af Katrinebjerg – afd. 77, Terrassehuset, 111 ungdomsboliger med tilhørende fællesområder.

 

Røgforsøg i Spanien

I Badeanstalten Spanien skulle Ekolab hive lidt mere udstyr op af lommen end sædvanligt.

Ekolab er en specialiseret ingeniørvirksomhed. Faglighederne er energi, indeklima og bæredygtighed. Ydelserne er projektering, udvikling og formidling.

Vores ydelser og fagligheder giver en synergi til at styrke specialiseringen. Vores firmaidentitet skabes på grundlag af vores faglighed, kundetilgang og interne organisering. Der arbejdes konstant med bæredygtighed såvel eksternt som internt. Der er derfor stort fokus på trivsel blandt medarbejdere og interaktion med kunder for at sikre, at de oplever værdiskabelse i vores ydelser.

Der arbejdes ud fra parolen ’specialisering i helhed’. Med et helhedssyn på opgaverne arbejdes der dybt med de tekniske detaljer for at opnå de bedste løsninger. I arbejdet med de energirigtige løsninger fokuseres der således altid samtidigt på komfort og eksternt miljø samt totaløkonomi. I arbejdet med bæredygtighed arbejdes der ligeledes både som generalister og som fagspecialister indenfor livscyklusvurderinger og driftsoptimering. Firmaet er procesorienteret og fortrolig med integrerede designprocesser, innovative udviklingsprocesser og totaløkonomisk projektering.

Ekolab blev etableret i 2002 under navnet Ellehauge & Kildemoes, og i 2012 udvidede firmaet sin ejerkreds og skiftede navn til Ekolab. Firmaet er i 2020 med sine 15 ingeniører samt supportfunktioner en veletableret virksomhed. Virksomheden har eneejer og drives i det daglige ud fra ønsket om fladest mulig organisering og bred ansvarlighed.

Formidling

Ekolab tilbyder også kurser, fra bæredygtighed til CTS. Er du interesseret er du velkommen til at kontakte os, så kan vi i fællesskab finde ud af om vi kan strikke det helt rigtige kursus sammen til dig.

Du kan følge med i hvilke kurser vi aktuelt tilbyder på vores side på linkedin.

Udvikling

Hos Ekolab er livslang læring ikke bare noget for den enkelte, men noget vi gør for og i fællesskabet.

Du kan følge med i hvad vi har lavet i vores nyhedsarkiv.

Energi

Ekolab har sit udspring i lavenergibyggeri og vedvarende energi. Firmaet var pionerer inden for passivhuse og har nu i mange år arbejdet dedikeret med optimering af lavenergibyggeri. Ydelserne er optimeringsanalyser, konkret projektering, udviklingsprojekter og formidlingsopgaver.

Siden 2010 har Ekolab øget sit fokus på energioptimering af det eksisterende byggeri. Kompetencer er opbygget med bl.a. udviklingsprojekter med helhedsrenoveringer af det ældre byggeri, store energiscreeninger for kommuner udført i flerårige rammeaftaler, ESCO-projekter for kommuner og regioner og konverteringsprojekter vedr. vedvarende energiforsyning.

Efter gennemgang af over 1,2 mio. m2 byggeri kan Ekolab tilbyde et optimeret screeningsarbejde med anvendelse af 3D scanninger og analyser med specialudviklede analyseværktøjer. I projekteringen af renoveringsprojekter inviterer Ekolab uden merpris til en grundig dialog med både bygherre og entreprenører om optimering af løsninger.

Ekolab har siden etableringen overført viden til byggebranchen med en lang række foredrag og kurser om energiløsninger. Siden 2012 er der bl.a. udviklet og gennemført en lang række kurser for MOLIO (tidligere Byggecentrum) indenfor ’Installationer i lavenergibyggeri’, ’Lavenergidesign af større bygninger’ og ’Helhedsorienteret energirenovering’.

Ekolabs procesorienterede tilgang anvendes også ved arbejdet med commissioning, som er lige dele proces, jura og teknik. Ekolab har kompetencerne til at facilitere designprocessen, sikre kvalitet i udførelsen og dokumentere bygningernes energi- og indeklimaperformance før aflevering.

Vi er altid klar til en samtale om mulige projekter, så tøv ikke med at kontakte os lige her.

Nyheder om energi

Er det et fartkamera?

Det spørgsmål er blevet stillet flere gange, når Ekolab har været afsted med firmaets nyeste udstyr indenfor opmåling og registrering. Det imponerende apparat er dog ikke et fartkamera; men et Matterport 3D kamera, som i den grad fører screening af bygninger ind i det...

Skal vi vælge den kendte eller den ambitiøse vej?

Dette spørgsmål blev stillet på det første tværfaglige designmøde, da den indledende DGNB-proces startede på A. C. Bangs hus (Østergade 27), hvor Ekolab har været rådgiver på energirenovering og bæredygtighed fra starten af projektet i 2018. Bygherrerådgiver Morten...

Ekolab med i test af EU’s nyeste bæredygtighedstiltag

Siden nytår har Ekolab været med til at teste EU-kommissionens bud på et værktøj til fremme af bæredygtigt byggeri – Level(s). Princippet er at man efter eget ønske lader sit byggeprojekt teste på tre niveauer - og intentionen er at motivere til benchmarking og...

Fabers Fabrikker – Modulsystemer i Bygningskulturarven

Ekolab er underrådgiver på et stort anlagt projekt, hvis formål er at udvikle en model og gennemføre et demonstrationsprojekt, der kan give nyt liv til den bygningskulturarv rundt omkring i landet, som ikke længere anvendes til deres oprindelige funktion....

Første projekt i DK – DGNB certificering af Ryesgade 25, København

Den første DGNB certificering i Danmark på en helhedsrenovering af en bevaringsværdig boligetageejendom er nu en realitet. Bygherre er Drost Fonden og adm. Direktør Morten Heding Andersen udtaler til GBC at DGNB certificeringen har været ’value for money’. Ekolab har...

ESCO Ringsted – anden pulje igangsat

Ringsted Kommune har for nylig underskrevet kontrakt på projektering og udførsel af pulje 2 energibesparende tiltag, med et budget på ca. 22 mio. kroner. ESCO-projektets første pulje, som blev igangsat sommeren 2018, fokuserede på optimering af varmeanlæg og...

Indeklima

Ekolab tilbyder alle ydelser indenfor vurdering og dokumentation af indeklima. I løsningsforslag medtages altid en totaløkonomisk og miljørelateret vurdering, som en del af virksomhedens bæredygtighedstilgang. Kompetencerne indenfor indeklima er meget relevante i sammenhæng med bæredygtighedsledelse, DGNB-certificeringer samt projekter med transformation og fremtidssikring af den ældre bygningsmasse.

Firmaet har udført et meget stort antal indeklimamålinger, enten efter kundens ønske om kortlægning eller som et grundlag for det kommende design- og projekteringsarbejde. Ekolab udfører både generelle og specialiserede indeklimascreeninger. Vi sætter en ære i at få gennemskuet sammenhænge i den enkelte case og får dette formidlet forståeligt for kunden og driftsorganisationer. Vores løsningsforslag finder en god balance i at være tro ved vores opdrag og samtidig udfordre kundens oprindelige tilgang.

Ekolab udfører simuleringer af termisk indeklima og dagslysforhold og udfører lysberegninger. Kompetencerne har også stor relevans ved optimeret energidesign af både nybyggeri og renovering. Generelt kan Ekolab anvendes til en tredjepartsvurdering af udførte beregninger – eller som dem der udfører designgrundlaget.

Hvis du ønsker at drøfte mulighederne for et samarbejde eller en opgave, så kan du altid fange os til en snak lige her.

 

Nyheder om indeklima

Godt indeklima er godt på mange parametre.

Energirenoveringer udgør langt størstedelen af Ekolabs opgaver; men et blandt firmaets mange kompetenceområder er indeklimaanalyser som Ekolab udfører for både private virksomheder og offentlige institutioner. Det er almindelig kendt at et godt indeklima giver bedre...

Nyheder om indeklima

Godt indeklima er godt på mange parametre.

Energirenoveringer udgør langt størstedelen af Ekolabs opgaver; men et blandt firmaets mange kompetenceområder er indeklimaanalyser som Ekolab udfører for både private virksomheder og offentlige institutioner. Det er almindelig kendt at et godt indeklima giver bedre...

Formidling

Ekolab tilbyder også kurser, fra bæredygtighed til CTS. Er du interesseret er du velkommen til at kontakte os, så kan vi i fællesskab finde ud af om vi kan strikke det helt rigtige kursus sammen til dig.

Du kan følge med i hvilke kurser vi aktuelt tilbyder på vores side på linkedin.

Bæredygtighed

Ekolab har meget brede og dybe kompetencer indenfor bæredygtighed. Det indeholder perspektivering til over 30 år tilbage i tiden, hvilket kan sætte tidens løsninger i relief. Der er mange referencer inden for nutidens håndtering af bæredygtighed i byggeriet, og via gennemførelse af udviklingsprojekter og kursusgennemførelse er det et godt indblik i fremtidens tilgange og udfordringer med bæredygtighed.

Firmaet har gennemført DGNB-certificeringer inden for forskellige bygningstyper. Som de første i Danmark er udfordringen taget op med certificering af renoveringer på både boliger og kontorbygninger. Der er ligeledes erfaringer med kombinerede byggerier, som skal anvende ’DGNB-flex’-ordninger samt med DGNB-ordningen ’Bygninger i drift’.

Ydelser inden for Bæredygtighedsledelse er stigende hos Ekolab og tæller opgaver i stor bredde fra Forsvarets bygninger, udvikling af parcelhuse og tæt lav byggeri samt nybyggeri af institutioner.

Som vidensgrundlag for arbejdet med bæredygtighed i nybyggeri og renovering deltager Ekolab i forskellige udviklingsprojekter. Over en længere periode har projekterne taget udgangspunkt i optimerede løsninger som afprøves på demoejendomme. Projekterne er bl.a. støttet af EUDP, ELForsk, Markedsmodningsfonden eller fra EU-programmer. Ekolab har også været central i udviklingen af guider og undervisningsmateriale til entreprenører.

Danmarks eneste eksaminerede uddannelse hos MOLIO vedr. brede kompetencer inden for bæredygtighed er udviklet og gennemført af Ekolab som kursusleder. Kurset har vist sig at appellere til både bygherrer, rådgivere, myndigheder og entreprenører samt leverandører.

Har du brug for en samtale eller idéer og råd angående et projekt, så kontakt os endelig. Du finder vores kontaktoplysninger lige her.

 

Nyheder om bæredygtighed

Skal vi vælge den kendte eller den ambitiøse vej?

Dette spørgsmål blev stillet på det første tværfaglige designmøde, da den indledende DGNB-proces startede på A. C. Bangs hus (Østergade 27), hvor Ekolab har været rådgiver på energirenovering og bæredygtighed fra starten af projektet i 2018. Bygherrerådgiver Morten...

Ekolab med i test af EU’s nyeste bæredygtighedstiltag

Siden nytår har Ekolab været med til at teste EU-kommissionens bud på et værktøj til fremme af bæredygtigt byggeri – Level(s). Princippet er at man efter eget ønske lader sit byggeprojekt teste på tre niveauer - og intentionen er at motivere til benchmarking og...

Fabers Fabrikker – Modulsystemer i Bygningskulturarven

Ekolab er underrådgiver på et stort anlagt projekt, hvis formål er at udvikle en model og gennemføre et demonstrationsprojekt, der kan give nyt liv til den bygningskulturarv rundt omkring i landet, som ikke længere anvendes til deres oprindelige funktion....

Første projekt i DK – DGNB certificering af Ryesgade 25, København

Den første DGNB certificering i Danmark på en helhedsrenovering af en bevaringsværdig boligetageejendom er nu en realitet. Bygherre er Drost Fonden og adm. Direktør Morten Heding Andersen udtaler til GBC at DGNB certificeringen har været ’value for money’. Ekolab har...

Bæredygtige ydelser

Ekolab er en specialiseret ingeniørvirksomhed indenfor faglighederne energi, indeklima og bæredygtighed.

Vores ydelser projektering, udvikling og formidling giver en synergi til at styrke specialiseringen. Vores firmaidentitet skabes på grundlag af vores faglighed, kundetilgang og interne organisering. Der arbejdes konstant med bæredygtighed såvel eksternt som internt. Der er derfor stort fokus på trivsel blandt medarbejdere og interaktion med kunder for at sikre, at de oplever værdiskabelse i vores ydelser.

Der arbejdes ud fra parolen ’specialisering i helhed’. Med et helhedssyn på opgaverne arbejdes der dybt med de tekniske detaljer for at opnå de bedste løsninger. I arbejdet med de energirigtige løsninger fokuseres der således altid samtidigt på komfort og eksternt miljø samt totaløkonomi. I arbejdet med bæredygtighed arbejdes der ligeledes både som generalister og som fagspecialister indenfor livscyklusvurderinger og driftsoptimering. Firmaet er procesorienteret og fortrolig med integrerede designprocesser, innovative udviklingsprocesser og totaløkonomisk projektering.

Ekolab blev etableret i 2002 under navnet Ellehauge & Kildemoes, og i 2012 udvidede firmaet sin ejerkreds og skiftede navn til Ekolab. Firmaet er i 2020 med sine 15 ingeniører samt supportfunktioner en veletableret virksomhed. Virksomheden har eneejer og drives i det daglige ud fra ønsket om fladest mulig organisering og bred ansvarlighed.

Ekolab har sit udspring i lavenergibyggeri og vedvarende energi. Firmaet var pionerer inden for passivhuse og har nu i mange år arbejdet dedikeret med optimering af lavenergibyggeri. Ydelserne er optimeringsanalyser, konkret projektering, udviklingsprojekter og formidlingsopgaver.

Siden 2010 har Ekolab øget sit fokus på energioptimering af det eksisterende byggeri. Kompetencer er opbygget med bl.a. udviklingsprojekter med helhedsrenoveringer af det ældre byggeri, store energiscreeninger for kommuner udført i flerårige rammeaftaler, ESCO-projekter for kommuner og regioner og konverteringsprojekter vedr. vedvarende energiforsyning.

Efter gennemgang af over 1,2 mio. m2 byggeri kan Ekolab tilbyde et optimeret screeningsarbejde med anvendelse af 3D scanninger og analyser med specialudviklede analyseværktøjer. I projekteringen af renoveringsprojekter inviterer Ekolab uden merpris til en grundig dialog med både bygherre og entreprenører om optimering af løsninger.

Ekolab har siden etableringen overført viden til byggebranchen med en lang række foredrag og kurser om energiløsninger. Siden 2012 er der bl.a. udviklet og gennemført en lang række kurser for MOLIO (tidligere Byggecentrum) indenfor ’Installationer i lavenergibyggeri’, ’Lavenergidesign af større bygninger’ og ’Helhedsorienteret energirenovering’.

Ekolabs procesorienterede tilgang anvendes også ved arbejdet med commissioning, som er lige dele proces, jura og teknik. Ekolab har kompetencerne til at facilitere designprocessen, sikre kvalitet i udførelsen og dokumentere bygningernes energi- og indeklimaperformance før aflevering.

Vi er altid klar til en samtale om mulige projekter, så tøv ikke med at kontakte os lige her.

EKOLAB’s natur findes i Mols Bjerge

Den Danske Naturfond var en af modtagerne af Ekolab’s donationer i sidste års runde af uddelinger. Naturfonden har købt nye arealer i de smukke Mols Bjerge, med det formål at fremme biodiversitet. Donationen var et beløb til køb af et område natur, der modsvarer...

Kom videre med din renoveringsopgave – hjemmefra!

Vi tilbyder at 3D-scanne dit byggeri med Matterport-kamera. Du får en online model af din bygning, som man kan gå rundt i, ligesom Google Street View.     Pris-estimat: 15.000 kr. for 5.000 m².     Det giver mulighed for bl.a. at registrere, måle...

Er det et fartkamera?

Det spørgsmål er blevet stillet flere gange, når Ekolab har været afsted med firmaets nyeste udstyr indenfor opmåling og registrering. Det imponerende apparat er dog ikke et fartkamera; men et Matterport 3D kamera, som i den grad fører screening af bygninger ind i det...

Skal vi vælge den kendte eller den ambitiøse vej?

Dette spørgsmål blev stillet på det første tværfaglige designmøde, da den indledende DGNB-proces startede på A. C. Bangs hus (Østergade 27), hvor Ekolab har været rådgiver på energirenovering og bæredygtighed fra starten af projektet i 2018. Bygherrerådgiver Morten...

Ekolab tilbyder alle ydelser indenfor vurdering og dokumentation af indeklima. I løsningsforslag medtages altid en totaløkonomisk og miljørelateret vurdering, som en del af virksomhedens bæredygtighedstilgang. Kompetencerne indenfor indeklima er meget relevante i sammenhæng med bæredygtighedsledelse, DGNB-certificeringer samt projekter med transformation og fremtidssikring af den ældre bygningsmasse.

Firmaet har udført et meget stort antal indeklimamålinger, enten efter kundens ønske om kortlægning eller som et grundlag for det kommende design- og projekteringsarbejde. Ekolab udfører både generelle og specialiserede indeklimascreeninger. Vi sætter en ære i at få gennemskuet sammenhænge i den enkelte case og får dette formidlet forståeligt for kunden og driftsorganisationer. Vores løsningsforslag finder en god balance i at være tro ved vores opdrag og samtidig udfordre kundens oprindelige tilgang.

Ekolab udfører simuleringer af termisk indeklima og dagslysforhold og udfører lysberegninger. Kompetencerne har også stor relevans ved optimeret energidesign af både nybyggeri og renovering. Generelt kan Ekolab anvendes til en tredjepartsvurdering af udførte beregninger – eller som dem der udfører designgrundlaget.

Hvis du ønsker at drøfte mulighederne for et samarbejde eller en opgave, så kan du altid fange os til en snak lige her.

EKOLAB’s natur findes i Mols Bjerge

Den Danske Naturfond var en af modtagerne af Ekolab’s donationer i sidste års runde af uddelinger. Naturfonden har købt nye arealer i de smukke Mols Bjerge, med det formål at fremme biodiversitet. Donationen var et beløb til køb af et område natur, der modsvarer...

Kom videre med din renoveringsopgave – hjemmefra!

Vi tilbyder at 3D-scanne dit byggeri med Matterport-kamera. Du får en online model af din bygning, som man kan gå rundt i, ligesom Google Street View.     Pris-estimat: 15.000 kr. for 5.000 m².     Det giver mulighed for bl.a. at registrere, måle...

Er det et fartkamera?

Det spørgsmål er blevet stillet flere gange, når Ekolab har været afsted med firmaets nyeste udstyr indenfor opmåling og registrering. Det imponerende apparat er dog ikke et fartkamera; men et Matterport 3D kamera, som i den grad fører screening af bygninger ind i det...

Skal vi vælge den kendte eller den ambitiøse vej?

Dette spørgsmål blev stillet på det første tværfaglige designmøde, da den indledende DGNB-proces startede på A. C. Bangs hus (Østergade 27), hvor Ekolab har været rådgiver på energirenovering og bæredygtighed fra starten af projektet i 2018. Bygherrerådgiver Morten...

Ekolab har meget brede og dybe kompetencer indenfor bæredygtighed. Det indeholder perspektivering til over 30 år tilbage i tiden, hvilket kan sætte tidens løsninger i relief. Der er mange referencer inden for nutidens håndtering af bæredygtighed i byggeriet, og via gennemførelse af udviklingsprojekter og kursusgennemførelse er det et godt indblik i fremtidens tilgange og udfordringer med bæredygtighed.

Firmaet har gennemført DGNB-certificeringer inden for forskellige bygningstyper. Som de første i Danmark er udfordringen taget op med certificering af renoveringer på både boliger og kontorbygninger. Der er ligeledes erfaringer med kombinerede byggerier, som skal anvende ’DGNB-flex’-ordninger samt med DGNB-ordningen ’Bygninger i drift’.

Ydelser inden for Bæredygtighedsledelse er stigende hos Ekolab og tæller opgaver i stor bredde fra Forsvarets bygninger, udvikling af parcelhuse og tæt lav byggeri samt nybyggeri af institutioner.

Som vidensgrundlag for arbejdet med bæredygtighed i nybyggeri og renovering deltager Ekolab i forskellige udviklingsprojekter. Over en længere periode har projekterne taget udgangspunkt i optimerede løsninger som afprøves på demoejendomme. Projekterne er bl.a. støttet af EUDP, ELForsk, Markedsmodningsfonden eller fra EU-programmer. Ekolab har også været central i udviklingen af guider og undervisningsmateriale til entreprenører.

Danmarks eneste eksaminerede uddannelse hos MOLIO vedr. brede kompetencer inden for bæredygtighed er udviklet og gennemført af Ekolab som kursusleder. Kurset har vist sig at appellere til både bygherrer, rådgivere, myndigheder og entreprenører samt leverandører.

Har du brug for en samtale eller idéer og råd angående et projekt, så kontakt os endelig. Du finder vores kontaktoplysninger lige her.

EKOLAB’s natur findes i Mols Bjerge

Den Danske Naturfond var en af modtagerne af Ekolab’s donationer i sidste års runde af uddelinger. Naturfonden har købt nye arealer i de smukke Mols Bjerge, med det formål at fremme biodiversitet. Donationen var et beløb til køb af et område natur, der modsvarer...

Kom videre med din renoveringsopgave – hjemmefra!

Vi tilbyder at 3D-scanne dit byggeri med Matterport-kamera. Du får en online model af din bygning, som man kan gå rundt i, ligesom Google Street View.     Pris-estimat: 15.000 kr. for 5.000 m².     Det giver mulighed for bl.a. at registrere, måle...

Er det et fartkamera?

Det spørgsmål er blevet stillet flere gange, når Ekolab har været afsted med firmaets nyeste udstyr indenfor opmåling og registrering. Det imponerende apparat er dog ikke et fartkamera; men et Matterport 3D kamera, som i den grad fører screening af bygninger ind i det...

Skal vi vælge den kendte eller den ambitiøse vej?

Dette spørgsmål blev stillet på det første tværfaglige designmøde, da den indledende DGNB-proces startede på A. C. Bangs hus (Østergade 27), hvor Ekolab har været rådgiver på energirenovering og bæredygtighed fra starten af projektet i 2018. Bygherrerådgiver Morten...

Kultur & Værdier

 Vores organisation bygger på en helhedsorienteret tilgang, hvor et stort kundefokus og et højt trivselsniveau er i højsædet.

Vi interesserer os for den bæredygtige løsning på alle planer og prøver så vidt muligt at lade det skinne igennem i hverdagen på kontoret – helt fra den økologiske madordning til en fleksibel arbejdstid og en stor grad af medbestemmelse, som sikrer at alle har det godt.

Det gode arbejdsmiljø plejes også, når vi jævnligt afholder medarbejderarrangementer, hvor der eksempelvis juleklippes, smages specialøl i en spontan fredagsbar, spilles brætspil eller andet med fællesskabet i fokus. Næsten halvdelen af medarbejderne er med i vores eventudvalg, så der er rigeligt med idéer til flere sjove tiltag.

Kunderne har nemlig gavn af, at vi trives, med det vi laver. Glade medarbejdere er en god forretning, der laver bedre projekter, hvilket kåringerne som Gazellevirksomhed i 2018 og 2019 vidner om – vi er på rette vej.

Du kan lære vores kultur og værdier bedre at kende i nedenstående artikler.

Kultur & Værdier

 Vores organisation bygger på en helhedsorienteret tilgang, hvor et stort kundefokus og et højt trivselsniveau er i højsædet.

Vi interesserer os for den bæredygtige løsning på alle planer og prøver så vidt muligt at lade det skinne igennem i hverdagen på kontoret – helt fra den økologiske madordning til en fleksibel arbejdstid og en stor grad af medbestemmelse, som sikrer at alle har det godt.

Det gode arbejdsmiljø plejes også, når vi jævnligt afholder medarbejderarrangementer, hvor der eksempelvis juleklippes, smages specialøl i en spontan fredagsbar, spilles brætspil eller andet med fællesskabet i fokus. Næsten halvdelen af medarbejderne er med i vores eventudvalg, så der er rigeligt med idéer til flere sjove tiltag.

Kunderne har nemlig gavn af, at vi trives, med det vi laver. Glade medarbejdere er en god forretning, der laver bedre projekter, hvilket kåringerne som Gazellevirksomhed i 2018 og 2019 vidner om – vi er på rette vej.

Du kan lære vores kultur og værdier bedre at kende i nedenstående artikler.

Den flade struktur Videndeling
Trivsel Vedvarende relationer
Den faglige stolthed Diversitet

 

Ansvar for omverdenen

For Ekolab er donationer en del af identiteten. Virksomhedens grundfilosofi bygger på en bæredygtig tankegang, og når vi tænker bæredygtighed i hverdagen og i hver enkelt arbejdsopgave, ønsker vi selvfølgelig også at tænke bæredygtighed på et mere globalt plan. Derfor har vi i fællesskab på kontoret besluttet at yde medborgerskab i forhold til den omgivende verden ved at påtage os et samfundsansvar, hvor vi støtter tre organisationer, som arbejder for en bedre og mere klimavenlig klode.

Ingeniører Uden Grænser

Da Ekolab skulle beslutte, hvilke humanitære organisationer firmaet ville støtte, var Ingeniører uden Grænser et oplagt valgt. Organisationens hovedformål er at hjælpe nødstedte i fattige lande med udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål, og deres vision lyder: ”Vi arbejder for at udvikle stærke og bæredygtige samfund samt at understøtte udviklingsprocesser, der bygger på en retfærdig fordeling af de til rådighed værende ressourcer.” Grundtanken er, at humanitær hjælp skal være lokalforankret, så de nødlidende gennem aktiv inddragelse selv bliver en del af løsningen.

Verdens Skove

I Ekolabs donationsprogram er den danske miljøorganisation Verdens Skove hovedmodtager. Organisationens formål er at arbejde for en verden, der er rig på skove med biologisk mangfoldighed. Skovene på jorden er ikke kun en væsentlig faktor i et balanceret klima, de udgør også, i nogle områder, livsgrundlaget for oprindelige folk. Samtidig er skovene et økosystem med uendeligt varierede former for dyre- og planteliv. I en globaliseret verden, hvor klodens skove er under pres, har det været oplagt for Ekolab at blive ’Regnskovspartner’.

Den Danske Naturfond

Et af de vigtigste kriterier for valget af modtagerorganisation var at modtageren havde som hovedprioritet at gøre noget godt for jorden helt overordnet set. Eftersom naturen er forudsætningen for livet på jorden, er donationen til Den Danske Naturfond et oplagt valg, set i lyset af fondens fokus på forbedring og beskyttelse af den danske natur. Fonden vil bidrage til at skabe et Danmark med ordentlig plads til dyr og planter, hvor den danske befolkning kan opleve storslået natur på naturens betingelser. Det vil vi gerne bakke op om.

Seneste nyheder

EKOLAB’s natur findes i Mols Bjerge

Den Danske Naturfond var en af modtagerne af Ekolab’s donationer i sidste års runde af uddelinger. Naturfonden har købt nye arealer i de smukke Mols Bjerge, med det formål at fremme biodiversitet. Donationen var et beløb til køb af et område natur, der modsvarer ... read more

Kom videre med din renoveringsopgave – hjemmefra!

Vi tilbyder at 3D-scanne dit byggeri med Matterport-kamera. Du får en online model af din bygning, som man kan gå rundt i, ligesom Google Street View.     Pris-estimat: 15.000 kr. for 5.000 m².     Det giver mulighed for bl.a. at registrere, ... read more

Utraditionelt skolebyggeri bliver nyt kultur- og samlingssted i Viborg.

Ekolab er ansvarlig for bæredygtighedsdelen i nybygningen af skole og hal i Overlund ved Viborg. Ambitionen er at byggeriet bliver et helt nyt kultur- og samlingssted for borgerne i bydelen.   Projektet hedder ”Lysningen” og er tegnet af Arkitema. Gennem en ... read more

Er det et fartkamera?

Det spørgsmål er blevet stillet flere gange, når Ekolab har været afsted med firmaets nyeste udstyr indenfor opmåling og registrering. Det imponerende apparat er dog ikke et fartkamera; men et Matterport 3D kamera, som i den grad fører screening af bygninger ind i ... read more

Skal vi vælge den kendte eller den ambitiøse vej?

Dette spørgsmål blev stillet på det første tværfaglige designmøde, da den indledende DGNB-proces startede på A. C. Bangs hus (Østergade 27), hvor Ekolab har været rådgiver på energirenovering og bæredygtighed fra starten af projektet i 2018. Bygherrerådgiver Morten read more

Verdens Skove

I Ekolabs donationsprogram for 2019 er den danske miljøorganisation Verdens Skove hovedmodtager. Organisationens formål er at arbejde for en verden, der er rig på skove med biologisk mangfoldighed. Skovene på jorden er ikke kun en væsentlig faktor i et balanceret ... read more